Posty

Gotowi do biegu start…

#2 Mój świat oczami innych.

Kiedy nie ma symetrii?